fbpx

Work Sample

Payoneer (ENG to TH)

Payoneer

 

Homepage

Payoneer’s cross-border payments platform empowers businesses, online sellers and freelancers to pay and get paid globally as easily as they do locally

ธุรกิจ ผู้ค้าขายออนไลน์ และผู้ประกอบธุรกิจฟรีแลนซ์ สามารถใช้จ่ายและรับเงินได้ทั่วโลกอย่างง่ายดายเช่นเดียวกับธุรกรรมการเงินในพื้นที่ ด้วยช่องทางการชำระเงินระหว่างประเทศของ Payoneer

TRUSTED PARTNER FOR THOUSANDS OF LEADING DIGITAL BRANDS

ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากพันแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

 

FREELANCERS & SERVICE PROVIDERS

ผู้ประกอบธุรกิจฟรีแลนซ์และผู้ให้บริการ

 

ECOMMERCE MARKETPLACE SELLERS

ผู้ขายในตลาดอีคอมเมิร์ซ

 

DIGITAL MARKETING & BEYOND

ตลาดดิจิตอลและที่เกี่ยวข้อง

 

MEET OUR CUSTOMERS

พบกับลูกค้าของเรา

 

ALL-IN-ONE PLATFORM FOR GLOBAL GROWTH

แพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับการเติบโตทั่วโลก

 

Get paid into local receiving account 

รับเงินจากต่างประเทศเข้าบัญชีในประเทศไทย

 

Bank account numbers in USD, EUR, CAD, AUD, JPY, CNY & more

มีหมายเลขธนาคารในสกุล USD, EUR, CAD, AUD, JPY, CNY และอีกมากมาย

 

Expand into new marketplaces

ขยายธุรกิจของคุณไปยังตลาดใหม่ ๆ

 

Connect with thousands of marketplaces and start getting paid with a couple of clicks

เชื่อมต่อกับตลาดนับพันและเริ่มรับเงินด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

 

Withdraw your earnings

ถอนเงินรายได้ของคุณ

 

Pay your VAT

จ่ายภาษีของคุณ (เฉพาะผู้ใช้ในยุโรป)

 

Pay your suppliers

ชำระเงินซัพพลายเออร์ของคุณ

 

BEYOND PAYMENTS – THE COMPLETE SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

มากกว่าคำว่าการจ่ายเงิน – โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจของคุณ

 

Expand your eCommerce business

ขยายธุรกิจอีคอมเมิร์ซของคุณ

 

Go beyond borders! A full platform designed for the needs of today’s cross-border seller. Get paid by any of the world’s leading marketplaces, pay your suppliers and VAT for free, and manage multiple stores in one place. Access working capital to invest back into your business and withdraw your earnings in your local currency at low rates.

ก้าวข้ามพรมแดน! แพลตฟอร์มเต็มรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขายในต่างประเทศ รับการชำระเงินจากตลาดชั้นนำของโลกจ่ายซัพพลายเออร์และ VAT ของคุณฟรีและจัดการร้านค้าหลายแห่งในที่เดียว เข้าถึงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อลงทุนกลับสู่ธุรกิจของคุณและถอนรายได้ของคุณเป็นสกุลเงินท้องถิ่นในอัตราที่ต่ำ

 

Grow your global freelancing business

ขยายธุุรกิจของคุณให้ไประดับโลกหากคุณคือฟรีแลนซ์

 

Go beyond limits! An end-to-end solution for freelancers and businesses providing services to clients worldwide. Whether you work with clients directly or via freelance marketplaces we provide multiple ways for you to get paid and pay your sub-contractors.

ก้าวข้ามขีดจำกัด ! โซลูชันแบบครบวงจรสำหรับ ฟรีแลนซ์และธุรกิจที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะทำงานกับลูกค้าโดยตรงหรือผ่านเว็บไซต์จ้างงานต่าง ๆ เรามีหลายวิธีให้คุณรับเงินหรือจ่ายค่าจ้างให้คนรับช่วงงานของคุณไปทำ

 

OUR INNOVATIONS ARE CHANGING THE WORLD

นวัตกรรมของเรากำลังเปลี่ยนแปลงโลก

 

TAKE IT FURTHER

ขยับก้าวขึ้นไปข้างหน้า

 

Ready to go beyond? Start today with our free payment solution

พร้อมที่จะก้าวต่อไปหรือยัง เริ่มต้นกับเราวันนี้สำหรับโซลูชั่นการจ่ายเงิน

 

Manage Currencies

 

Manage currencies to simplify your global payments

จัดการสกุลเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในการจ่ายเงินทั่วโลก

 

Pay your suppliers and service providers in their preferred major currency

จ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการเป็นสกุลเงินหลักที่พวกเขาต้องการ

 

Register

ลงทะเบียน

 

Manage currencies

จัดการสกุลเงิน

 

Quickly and conveniently transfer funds between different Payoneer balances to ensure that you have the currency you need for your global payments. We use the current mid-market rate and our low fee of 0.5% of the amount to transfer is automatically deducted so you’ll always know exactly how much money you’re going to receive.

โอนเงินอย่างง่ายดายและรวดเร็วระหว่างบัญชี Payoneer เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้สกุลเงินที่ต้องการในการจ่ายเงินทั่วโลก เราใช้อัตราของตลาดขนาดกลางและค่าธรรมเนียมการโอน 0.5% ของจำนวนเงินนั้นก็จะลดลงอัตโนมัติ ทำให้คุณแน่ใจได้ว่าคุณจะไดรับเงินเท่าไร

 

KEY BENEFITS

ประโยชน์หลักที่คุณจะได้รับ

 

Convenient

Manage the currencies you need for your global payments easily from your Payoneer account.

สะดวก

จัดการสกุลเงินที่คุณต้องการใช้เมื่อต้องโอนเงินทั่วโลกอย่างง่ายดายด้วยบัญชี Payoneer

 

Fast and easy

Transfer funds between balances in minutes.*

เร็วและง่าย

โอนเงินระหว่างบัญชีได้ในเวลาไม่กี่นาที

 

Low, fixed rate

No hidden surprises. Always know exactly how much money you’re going to receive.

อัตราต่ำและแน่นอน

ไม่มีอะไรให้ต้องตกใจ เพราะคุณรู้อยู่ก่อนแล้วว่าจะได้รับเงินเท่าไร

 

* In some cases, it may take several hours for funds to appear in your balance. Services are subject to limitations and eligibility requirements.

*ในบางกรณี อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าที่ยอดเงินจะปรากฎในบัญชีของคุณ การให้บริการขึ้นอยู่กับข้อจำกัดและข้อกำหนด

 

HOW IT WORKS

ระบบนี้ทำงานอย่างไร

 

Sign in to Payoneer and click “Activity > Manage Currencies”

1 ลงชื่อเข้าใช้ Payoneer และคลิก “กิจกรรม>จัดการสกุลเงิน”

 

Enter amount that you wish to transfer to see how much money you’ll receive

2 ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอนเพื่อดูว่าจะได้รับเงินเท่าไร

 

Submit request to transfer the money between your balances and receive your requested currency

3 ส่งคำร้องเพื่อโอนเงินระหว่างบัญชีและรับเป็นสกุลเงินที่ต้องการ

 

USE CASES

การทำงานของระบบ

 

Make in-network payments to your suppliers and service providers for free in their preferred currency

ทำจ่ายภายในเครือข่ายให้แก่ซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการของคุณเป็นสกุลเงินที่พวกเขาต้องการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Make VAT payments

จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

If your service provider uses the Pay with Payoneer API to debit your account, you can make sure to have a currency balance in the currency you’re being billed in

หากผู้ให้บริการของคุณใช้ระบบจ่ายเงินด้วย Payoneer ในการหักบัญชีของคุณ คุณสามารถแน่ใจได้ว่าจะได้เงินเป็นสกุลที่ถูกเรียกเก็บเงิน

 

Grow your online business with Payoneer’s global payment solutions!

สร้างความเติบโตให้ธุรกิจออนไลน์ของคุณด้วยการรับ-จ่ายเงินทั่วโลกของ Payoneer!

 

Register

ลงทะเบียน

 

Payoneer Website:

https://www.payoneer.com/