fbpx

Join Our Team

Join our talented family of storytellers

ทำไมต้องร่วมงานกับเล็กซิคอน?

เล็กซิคอนคือ Digital Agency ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ เราใช้การเล่าเรื่องในการสร้างความเปลี่ยนแปลง สุดยอดทีมนักออกแบบ นักเขียน และนักตัดต่อวิดีโอของเราสร้างสรรค์เรื่องราวที่ไม่เหมือนใครให้กับแบรนด์ของลูกค้า ด้วยการใช้เทคนิคทางด้าน Digital Marketing การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยที่สุด เพื่อสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ของลูกค้าของเรา

ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัคร

ร่วมงานกับเล็กซิคอนและส่งมอบชิ้นงานสร้างสรรค์ผ่านเส้นทางสายอาชีพที่แสนพิเศษ

คุณสมบัติที่เรามองหา:

 • เป็นผู้นำที่ดี กล้าตัดสินใจ 
 • มีทักษะในการจัดการและการออกแบบรอบด้าน รวมถึงมีรสนิยมที่ดีในการออกแบบ
 • สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ 
 • มีทัศนคติในแง่บวกและมีความอ่อมน้อมถ่อมตน
 • มีความสงสัยใฝ่รู้ มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลและสร้างสรรค์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ออกแบบกราฟิกสำหรับ Social media 
 • ออกแบบภาพลักษณ์ของแบรนด์
 • ออกแบบงานสิ่งพิมพ์
 • ออกแบบอินโฟกราฟิก
 • วางแผนโปรเจกต์

เช็กลิสต์:

 • ใช้ Adobe Creative Suite ได้เป็นอย่างดี
 • แม่นยำและใส่ใจในรายละเอียด
 • มีความยืดหยุ่นเมื่อต้องทำงานเป็นทีม
 • เปิดรับคำติชมและยินดีที่จะปรับเปลี่ยนงานออกแบบของคุณ

วิธีการสมัคร: 

หากคุณรักการทำงานเป็นทีมและพร้อมเจอกับความท้าทาย เราอยากร่วมงานกับคุณ
กรุณาส่งเอกสารการสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

 • เรซูเม่ (CV) 
 • ผลงานการออกแบบที่เคยทำ
 • เงินเดือนที่คาดหวัง

ส่งมาที่ [email protected]

ร่วมงานกับเล็กซิคอนและส่งมอบชิ้นงานสร้างสรรค์ผ่านเส้นทางสายอาชีพที่แสนพิเศษ

คุณสมบัติที่เรามองหา:

 • รักการทำงานเป็นทีมและพร้อมรับคำวิจารณ์ 
 • สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
 • มีทัศนคติในแง่บวกและมีความอ่อมน้อมถ่อมตน
 • มีความสงสัยใฝ่รู้ มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลและสร้างสรรค์
 • มีแพสชันและตั้งใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่าเรื่องด้วยภาพทุกรูปแบบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ออกแบบกราฟิกสำหรับ Social media 
 • ออกแบบภาพลักษณ์ของแบรนด์
 • ออกแบบงานสิ่งพิมพ์
 • ออกแบบอินโฟกราฟิก

เช็กลิสต์:

 • ใช้ Adobe Creative Suite ได้เป็นอย่างดี
 • แม่นยำและใส่ใจในรายละเอียด
 • มีความยืดหยุ่นเมื่อต้องทำงานเป็นทีม
 • เปิดรับคำติชมและยินดีที่จะปรับเปลี่ยนงานออกแบบของคุณ

วิธีการสมัคร: 

หากคุณรักการทำงานเป็นทีมและพร้อมเจอกับความท้าทาย เราอยากร่วมงานกับคุณ
กรุณาส่งเอกสารการสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

 • เรซูเม่ (CV) 
 • ผลงานการออกแบบที่เคยทำ
 • เงินเดือนที่คาดหวัง

ส่งมาที่ [email protected]

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • บริหารความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและทีมงานภายในเล็กซิคอน
 • นำเสนอรายงานประจำเดือนและไอเดียที่สร้างสรรค์ให้กับลูกค้า
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ยืนยาวด้วยทัศนคติการทำงานเชิงรุกและพร้อมให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอด
 • นำเสนอบริการใหม่ของเล็กซิคอนให้กับลูกค้าเพื่อทำ Upsell
 • ให้ความสำคัญกับการรักษาลูกค้า

คุณสมบัติที่เรามองหา:

 • มีแรงจูงใจในการมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเป็น AE ของเอเจนซี่อย่างน้อย 3 ปี
 • มีไหวพริบดี มีความคิดริเริ่ม พร้อมแชร์ไอเดียและความคิดเห็น โดยที่ไม่ต้องรอให้ใครเริ่มก่อน คุณสามารถทำให้งานเกิดขึ้นได้!
 • มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ และทีมงานของเล็กซิคอน
 • หรือพูดอีกอย่างก็คือเป็นคนที่รักในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ เพราะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเรา

เช็กลิสต์:

 • สัญชาติไทย
 • มีความกระตือรือร้นและมีความสามารถในการบริหารจัดการลูกค้าหลาย ๆ รายไปพร้อมกับการหาโอกาสใหม่ ๆ
 • เข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถเจรจาต่อรองได้
 • มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนที่ดีเยี่ยม
 • เป็นคนใจกว้าง มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปิดรับความเป็นสากล

วิธีการสมัคร: 

หากคุณรักการทำงานเป็นทีมและพร้อมเจอกับความท้าทาย เราอยากร่วมงานกับคุณ
กรุณาส่งเอกสารการสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

 • เรซูเม่ (CV) พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน
 • จดหมายสมัครงาน (Cover letter)
 • เงินเดือนที่คาดหวัง

ส่งมาที่ [email protected]

หน้าที่ความรับผิดชอบ: 

 • พัฒนาแคมเปญ Digital media วางแผน Media touch-point รวมถึงวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าของการใช้สื่อ
 • พัฒนา ROI media plan ที่มีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด รวมถึงวิเคราะห์แคมเปญ
 • พัฒนาและบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานในภูมิภาคและทีมงานจากทั่วโลกของลูกค้า
 • ดึงข้อมูล Digital insight มาใช้ในการทำงานร่วมกับทีมวางแผนธุรกิจ เพื่อวางแผนและวิเคราะห์ Media campaing ของลูกค้า
 • ระบุโอกาสของเอเจนซี่หรือลูกค้าเพื่อใช้ประโยชน์จาก Digital media ในการเชื่อมโยงและสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย
 • แชร์เทรนด์ใหม่ ๆ พฤติกรรมของผู้บริโภค แนวทางที่ดีที่สุดในการทำ Digital marketing รวมถึงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของช่องทางออนไลน์ Social media และ Mobile internet 

คุณสมบัติที่เรามองหา: 

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี
 • จำเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้าน Digital media, Channel และ Metrics รวมถึงเป็นคนที่กระตือรือร้น รอบคอบ จัดการสิ่งต่าง ๆ ได้ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการพูดและการเขียนได้อย่างดีเยี่ยม 

วิธีการสมัคร: 

หากคุณรักการทำงานเป็นทีมและพร้อมเจอกับความท้าทาย เราอยากร่วมงานกับคุณ
กรุณาส่งเอกสารการสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

 • เรซูเม่ (CV) พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน
 • จดหมายสมัครงาน (Cover letter)
 • ตัวอย่างผลงาน
 • เงินเดือนที่คาดหวัง

ส่งมาที่ [email protected]

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • เขียนแคปชัน บล็อก และงานอื่น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ
 • ค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงเพื่อเขียนบทความและทำคอนเทนต์บน Social media
 • ใช้เทคนิค Storytelling ในการเล่าเรื่องราวของลูกค้า
 • หากมีความสามารถในการแก้ไข พิสูจน์อักษร หรือแปลภาษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติที่เรามองหา:

 • มีหัวใจเป็นสากลและชอบทำงานร่วมกับคนที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นนักเขียนอย่างน้อย 3 ปี
 • มีไหวพริบดี มีความคิดริเริ่ม พร้อมแชร์ไอเดียและความคิดเห็น โดยที่ไม่ต้องรอให้ใครเริ่มก่อน คุณสามารถทำให้งานเกิดขึ้นได้!
 • มีแพสชันในการเล่าเรื่อง รักการสร้างสรรค์เรื่องราวและเล่าเรื่องเกี่ยวกับหนังสือ ภาพยนตร์ และบล็อกที่คุณชื่นชอบ
 • หรือพูดอีกอย่างก็คือเป็นคนที่รักในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ เพราะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเรา

เช็กลิสต์:

 • สัญชาติไทย
 • รักการเล่าเรื่อง
 • มีทักษะในการสื่อสารด้วยการเขียนที่ดีเยี่ยม
 • เป็นคนใจกว้าง มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปิดรับความเป็นสากล

วิธีการสมัคร: 

หากคุณรักการทำงานเป็นทีมและพร้อมเจอกับความท้าทาย เราอยากร่วมงานกับคุณ
กรุณาส่งเอกสารการสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

 • เรซูเม่ (CV) พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน
 • ตัวอย่างงานเขียน
 • จดหมายสมัครงาน (Cover letter)
 • เงินเดือนที่คาดหวัง

ส่งมาที่ [email protected]

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ทำ WordPress ด้วย Elementor page builder
 • ทำงานร่วมกับทีมออกแบบ UX/UI
 • จัดการการสร้างเว็บไซต์และอัปโหลดขึ้นระบบอินเทอร์เน็ต

คุณสมบัติที่เรามองหา:

 • มีแรงจูงใจและต้องการหาประสบการณ์แบบ Startup ด้วยการเสนอไอเดียที่เป็นประโยชน์และเรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณ
 • เคยทำหลากหลายโปรเจกต์ให้สำเร็จ (รวมถึงโปรเจกต์ของคุณเองด้วย) ชอบสร้างสรรค์และเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อที่จะได้เป็น Developer ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
 • มีไหวพริบดี มีความคิดริเริ่ม พร้อมแชร์ไอเดียและความคิดเห็น โดยที่ไม่ต้องรอให้ใครเริ่มก่อน คุณสามารถทำให้งานเกิดขึ้นได้!
 • หรือพูดอีกอย่างก็คือเป็นคนที่รักในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ เพราะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเรา

เช็กลิสต์:

 • สัญชาติไทย
 • มีพื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์ในการใช้ WordPress และ Elementor
 • มีประสบการณ์ในการใช้ HTML CSS และ Javascript
 • เป็นคนใจกว้างและมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้

ส่งมาที่ [email protected]

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ทำ Line API และพัฒนาเว็บไซต์
 • พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Laravel 5 / Vue 2 / Ionic 4
 • ทำระบบบริการลูกค้าอัตโนมัติ (Customer workflow automation)
 • พัฒนา WordPress ด้วย Elementor (บางครั้ง)

คุณสมบัติที่เรามองหา:

 • มีแรงจูงใจในการเป็น Software developer และต้องการหาประสบการณ์แบบ Startup ด้วยการเสนอไอเดียที่เป็นประโยชน์และเรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณ
 • เคยทำหลากหลายโปรเจกต์ให้สำเร็จ (รวมถึงโปรเจกต์ของคุณเองด้วย) ชอบเขียนโค้ดและเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อที่จะได้เป็น Developer ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
 • มีไหวพริบดี มีความคิดริเริ่ม พร้อมแชร์ไอเดียและความคิดเห็น โดยที่ไม่ต้องรอให้ใครเริ่มก่อน คุณสามารถทำให้งานเกิดขึ้นได้!
 • หรือพูดอีกอย่างก็คือเป็นคนที่รักในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ เพราะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเรา

เช็กลิสต์:

 • สัญชาติไทย
 • มีพื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ในระดับที่ดีเกี่ยวกับ PHP (หากมีความรู้เรื่องนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) Java Node Ruby C# หรือ Python อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • มีความรู้ในระดับที่ดีเกี่ยวกับ MVC framework (หากมีความรู้เรื่อง Laravel และ Lumen จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programing)
 • มีประสบการณ์ในการใช้ SQL (MySQL, PostgreSQL, …)
 • มีประสบการณ์ในการใช้ HTML CSS และ Javascript
 • เป็นคนใจกว้างและมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้

ส่งมาที่ [email protected]

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ถ่ายทำวิดีโอนอกสถานที่และในสตูดิโอของเล็กซิคอนเอง
 • ทำงานร่วมกับทีมเขียนคอนเทนต์และทีมโปรดักชันของเล็กซิคอนเพื่อเล่าเรื่องราวที่ยอดเยี่ยม
 • มีความสามารถในการคิดไอเดียการเล่าเรื่องใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ รวมถึงถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสตอรี่บอร์ดและการถ่ายทำ
 • ตัดต่อฟุตเทจหลังการถ่ายทำ เพื่อให้การเล่าเรื่องมีความลื่นไหลและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ใช้โปรแกรมการตัดต่อของ Adobe ได้
 • คุณสมบัติที่เรามองหา:
 • มีหัวใจเป็นสากลและชอบทำงานร่วมกับคนที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเป็น Video producer อย่างน้อย 3 ปี
 • มีไหวพริบดี มีความคิดริเริ่ม พร้อมแชร์ไอเดียและความคิดเห็น โดยที่ไม่ต้องรอให้ใครเริ่มก่อน คุณสามารถทำให้งานเกิดขึ้นได้!
 • มีประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในสตูดิโอ และโปรแกรมของ Adobe
 • มีแพสชันในการเล่าเรื่อง รักการสร้างสรรค์เรื่องราวและเล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบ
 • หรือพูดอีกอย่างก็คือเป็นคนที่รักในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ เพราะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเรา

เช็กลิสต์:

 • สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • เป็นคนใจกว้าง มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปิดรับความเป็นสากล

วิธีการสมัคร: 

หากคุณรักการทำงานเป็นทีมและพร้อมเจอกับความท้าทาย เราอยากร่วมงานกับคุณ
กรุณาส่งเอกสารการสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

 • เรซูเม่ (CV) พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน
 • ตัวอย่างผลงาน
 • จดหมายสมัครงาน (Cover letter)
 • เงินเดือนที่คาดหวัง

ส่งมาที่ [email protected]

ร่วมงานกับเล็กซิคอนและส่งมอบชิ้นงานสร้างสรรค์ผ่านเส้นทางสายอาชีพที่แสนพิเศษ

คุณสมบัติที่เรามองหา:

 • รักการทำงานเป็นทีมและพร้อมรับคำวิจารณ์ 
 • สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
 • มีทัศนคติในแง่บวกและมีความอ่อมน้อมถ่อมตน
 • มีความสงสัยใฝ่รู้ มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลและสร้างสรรค์
 • มีแพสชันและตั้งใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่าเรื่องด้วยภาพทุกรูปแบบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Design moodboards, and storyboards
 • Create motion and static graphics
 • Create PowerPoint animation

เช็กลิสต์:

 • Good at “Adobe Creative Suite”
 • แม่นยำและใส่ใจในรายละเอียด
 • มีความยืดหยุ่นเมื่อต้องทำงานเป็นทีม
 • เปิดรับคำติชมและยินดีที่จะปรับเปลี่ยนงานออกแบบของคุณ

วิธีการสมัคร: 

หากคุณรักการทำงานเป็นทีมและพร้อมเจอกับความท้าทาย เราอยากร่วมงานกับคุณ
กรุณาส่งเอกสารการสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

 • เรซูเม่ (CV) 
 • ผลงานการออกแบบที่เคยทำ
 • เงินเดือนที่คาดหวัง

ส่งมาที่ [email protected]

We are seeking a talented individual to join our team in Bangkok to help manage key client projects.
Project management responsibilities include the coordination and completion of projects on time and within scope.
Oversee all aspects of projects. Set deadlines, assign responsibilities, and monitor and summarize the progress of the project.

Main Responsibilities:

 • Coordinate internal resources and third parties/vendors for the flawless execution of projects;
 • Ensure that all projects are delivered on-time, and within scope;
 • Measure project performance using appropriate tools and techniques;
 • Report and escalate to management as needed;
 • Develop spreadsheets, diagrams and process maps to document needs;
 • Meet with clients to take detailed ordering briefs and clarify specific requirements of each project (if required).

Desired Skills & Experiences:

 • Proven working experience in project management
 • Excellent client-facing and internal communication skills
 • Excellent English written and verbal communication skills
 • Solid organizational skills including attention to detail and multitasking skills

วิธีการสมัคร:
หากคุณรักการทำงานเป็นทีมและพร้อมเจอกับความท้าทาย เราอยากร่วมงานกับคุณ
กรุณาส่งเอกสารการสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

 • เรซูเม่ (CV)
 • จดหมายสมัครงาน (Cover letter)
 • เงินเดือนที่คาดหวัง

ส่งมาที่ [email protected]

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • เสริมสร้างประสบการณ์จากการทำงานในฐานะสมาชิกของทีมครีเอทีฟระดับ Junior
 • ทำงานกับทุกทีมในเล็กซิคอน ไม่ว่าเป็นทีมเขียนคอนเทนต์ ออกแบบกราฟิก วางแผน Social media เทคและออกแบบเว็บไซต์ ถ่ายทำวิดีโอ สร้างแอนิเมชัน รวมถึงทำงานแปล
 • คุณจะได้ทำงานจริง ๆ และได้แสดงความสามารถเพื่อโอกาสการจ้างงานในอนาคต
 • ใช้เทคนิค Storytelling ในการเล่าเรื่องราวของลูกค้า

คุณสมบัติที่เรามองหา:

 • มีหัวใจเป็นสากลและชอบทำงานร่วมกับคนที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
 • กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือเป็นนักศึกษาจบใหม่
 • มีไหวพริบดี มีความคิดริเริ่ม พร้อมแชร์ไอเดียและความคิดเห็น โดยที่ไม่ต้องรอให้ใครเริ่มก่อน คุณสามารถทำให้งานเกิดขึ้นได้!
 • มีแพสชันในการเล่าเรื่อง รักการสร้างสรรค์เรื่องราวและเล่าเรื่องเกี่ยวกับหนังสือ ภาพยนตร์ และบล็อกที่คุณชื่นชอบ
 • หรือพูดอีกอย่างก็คือเป็นคนที่รักในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ เพราะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเรา

เช็กลิสต์:

 • รักการเล่าเรื่อง
 • มีแพสชันที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
 • เป็นคนใจกว้าง มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปิดรับความเป็นสากล

วิธีการสมัคร: 

หากคุณรักการทำงานเป็นทีมและพร้อมเจอกับความท้าทาย เราอยากร่วมงานกับคุณ
กรุณาส่งเอกสารการสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

 • เรซูเม่ (CV) พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน
 • จดหมายสมัครงาน (Cover letter)
 • ระยะเวลาที่ต้องการฝึกงาน

ส่งมาที่ [email protected]